درباره ما

آشنایی با اولین آکادمی تخصصی و مرکز مدرن
مهارت های برنامه نویسی و رباتیک کودکان و نوجوانان

این صفحه است حیرت‌آور

آموزش و مهارت، گذرنامه ما برای آینده است. فردا متعلق به کسانی است که امروز، خود را برای آن آماده می کنند.
آکادمی کدزیلا