فرم پیش ثبت نام آکادمی کدزیلا و اعلام علاقمندی جهت شرکت در دوره های آموزشی

پس از ارسال فرم و بر اساس نظرات شما، دوره های پیشنهادی و مناسب جهت ثبت نام به اطلاع شما رسانده خواهد شد

تلفن : 22598141

  • تلفن همراه پدر یا مادر
  • محله یا خیابان اصلی
    علاقمندی های فرزند شما(می توانید یک یا چند گزینه را انتخاب نمائید)
    (می توانید یک یا هر چند گزینه را انتخاب نمائید)
    (می توانید یک یا هر چند گزینه را انتخاب نمائید)
    (می توانید یک یا هر چند گزینه را انتخاب نمائید)