دانلود کاتالوگ جامع آموزشی آکادمی کدزیلا به همراه شهریه 1399

فرم پیش ثبت نام آکادمی کدزیلا و اعلام علاقمندی جهت شرکت در دوره های آموزشی

پس از ارسال فرم و بر اساس نظرات شما، دوره های پیشنهادی و مناسب جهت ثبت نام به اطلاع شما رسانده خواهد شد

***امکان پیش ثبت نام در دوره های حضوری و غیر حضوری (مجازی-آنلاین) فراهم می باشد***

تلفن : 22598141

  • نام فرزند شما
  • نام خانوادگی فرزند شما
  • پیش ثبت نام در دوره های حضوری ( در محل آکادمی-تهران-پاسداران ) یا دوره های غیر حضوری ( آموزش مجازی و آنلاین)
  • علاقمندی های فرزند شما(می توانید یک یا چند گزینه را انتخاب نمائید)
  • (می توانید یک یا هر چند گزینه را انتخاب نمائید)
  • (می توانید یک یا هر چند گزینه را انتخاب نمائید)
  • (می توانید یک یا هر چند گزینه را انتخاب نمائید)